Често задавани въпроси

Какво е Invisalign?

Лечението с Invisalign е практически „невидим“ начин за изправяне на зъбите. Като използва модерна 3D компютърно-образна технология, Invisalign ви показва целия план на лечение, въз основа на предписанията на вашия Invisalign лекар: от първоначалното положение на зъбите ви до окончателното желано подреждане. След това по мярка се изработват комплекти прозрачни алайнери за вашите зъби, за да ги преместват постепенно.

Всеки алайнер се носи около две седмици, преди да бъде заменен от следващия по ред в комплекта и така, до постигане на желаната подредба. Продължителността на лечението зависи от специфичните ви нужди и ще се определи от вашия Invisalign лекар.

Как действа Invisalign?

Алайнерите Invisalign преместват зъбите чрез серия от внимателно контролирани движения. За разлика от традиционните брекети лечението с Invisalign не само контролира обхвата на движението, извършвано от всеки алайнер, но и времето на това движение. И така на всеки конкретен етап могат да се преместват само определени зъби съгласно плана за лечение с Invisalign. В резултат на това се формира ефикасна система за упражняване на сила.

Колко струва лечението с Invisalign?

Като при повечето методи на ортодонтско лечение, цената на лечението с Invisalign зависи от степента на сложност на вашия случай и състоянието на зъбите, както и от хода на лечението. 

Как мога да започна лечение с Invisalign?

Запишете си час за първоначална консултация с Invisalign лекар.

Колко време отнема лечението с Invisalign?

Продължителността на лечението зависи от сложността му и най-общо може да се сравни с продължителността на лечението с традиционни брекети. По време на консултацията вашият Invisalign лекар ще ви даде по-подробна информация.

Какво е Invisalign?

Технология

Алайнерите

Invisalig лекари

Процес на лечение

В кои случаи е подходящо лечение

Орална хигиена

Начин на живот при лечение с Invisalign